2555/01/01

ตึกแดง ( ตึกถาวรวัตถุ )

ตัวตึกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้ว
เวลาไปเดินเล่นสนามหลวงหรือวัดพระแก้ว มีตึกอยู่ตึกหนึ่งมีเอกลักษณ์ รูปตึกสีแดงผมสงสัยมาตั้งแต่เด็ก ว่าข้างในมีอะไร  พูดอย่างนี้บางคนก็นึกออกว่าผมพูดถึงตึกไหน แต่ถ้านึกไม่ออก ก็คือตึกสีแดงยาว ถ้าหันหน้าเข้าตึก ด้านหลังจะเป็นสนามหลัง ด้านขวาเป็น มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ด้านซ้ายเป็นมหาวิทยาลัย ศิลปกร

ตึกแดงคนคงเรียกว่า สีของตึก ( แต่เดี๋ยวนี้เป็นสีเหลืองแล้ว ) ชื่อเดิม ที่ถูกต้องคือ ตึกถาวรวัตถุ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะใช้เป็นพระที่นั้งทรงธรรมในการพระเมรุของพระองค์เอง โดยพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เป็นแม่กองสร้าง

ตึกถาวรวัตถุก่อสร้างเสร็จในสมัยรัชการที่ 6 จากนั้นพระราชทานเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อถึงสมัยรัชการที่ 7 คงให้ใช้เป็นที่เก็บหนังสือพิมพ์ข่าว พระราชทานนามใหม่ว่า หอพระสมุดวชิรวุธ ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปกร ปัจจุบันเป็นอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ก่อนเข้า
ภายในตัวอาคารเขาแบ่งเป็นห้องๆ เช่น
  • ปิยมหาราช   : เก็บพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จปร
  • ราชเคียงประชา : จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฎิรูปสังคมให้มีความเสมอภาค โดยเฉพาะการเลิกทาสทำให้ราษฎรทุกคนเป็นไทแก่ตัว  นอกจากนั้นยังทรงปฎิบัติพระองค์อย่างสามัญชนในการเสด็จพระพาสต้น เพื่อสอดส่องดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด
  • ธำรงเอกราช  : จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปฎิรูปกิจการภายในประเทศ ทำให้ประทเศไทยมีความเจริญรุ่งเรื่องและสามารถดำรงรักษาความเป็นเอกราช
  • สยามใหม่    : จัดแสดงภาพบ้านเมืองในสมัยรัชการที่ 5 ซึ่งได้มีการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคในทุกได้าน
  • มรดกความทรงจำแห่งโลก : จัดสำเนาตัวอย่างสำเนาเอกสารสำคัญทางประวิติศาตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซี่งองค์การการศึกษาวิืยาศาตร์ วิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก เมื่อ พ.ศ 2552
บริเวณทางเดิน
บริเวณทางเดิน

ภาพในห้องต่างๆผมนำมาแสดงได้ไม่ครบครับ ตั้งใจให้ไปดูกันเอง  ส่วนภาพถ่ายบ้านเมือง หรือพระราชกรณียกิจ ส่วนใหญ่เป็นภาพหาดูยาก บางภาพผมเองก็ไม่เคยเห็นครับ

บริเวณโถงต้อนรับ เข้ามาจะเจอจุดนี้ก่อน
เป็นหนังสือที่ยาวมาก
ตรงโถงต้อนรับจะมีของที่ระลึกต่างๆขาย ส่วนผมเน้นพวกหนังสือ ก็จะมีร้านกรมศิลปกรนำมาขาย เป็นหนังสือ ที่ไม่มีวางขายตามร้านทั่วไป , ด้านบน เป็นหนังสือ ชื่อ ขวนพยุหยาตราสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทำเหมือนหนังสือข่อย ประกอบด้วยภาพ และคำอธิบาย 3 ภาษาคือ ไทย อังกฤษ และ ไทยโบราณ ทำออกมาสวยมาก เมื่อกางออกจะเป็นหนังสือภาพที่ยาวมากๆ  วันนั้นผมซื้อกลับมาแทบถือไม่ไหว เพราะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทรงคุณค่า ที่สำคัญราคาถูกเหมือนให้ฟรี

สมุดเล่มละ 10 กว่าบาท สวยมากๆ

หลังเข้าไปแล้ว

เกือบลืมบอก เข้าฟรี นะครับ เปิด พุธ-อาทิตย์ หยุดวัน จันทร์,อังคาร เวลา 9.30-14.00 น
ที่ตั้ง ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กท 10200  Call 02-2216830

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น